Virtual Machine

Xử lý lỗi Memory limit doesn’t accept the negative value trên giao diện web vmware vsphere

Screen Shot 2017-08-17 at 01.04.34.png

Khi sử dụng vmware vsphere trên firefox thường có những lỗi vặt  như thế này rất khó chịu. Nguyên  nhân do bug của bản ESXi Embedded Host Client 1.8.0
Để khắc phục cần update patch cho thằng này.
Cách làm như sau:
– Download vib patch về.
– Sử dụng winscp, copy file vừa down lên host ESXi (ESXi sẽ cần enable SSH để làm được việc này)
– Cài đặt:

esxcli software vib install -v esxui-signed-12086396.vib

nếu báo lỗi xung đột với ghettovcb thì remove ghettovcb

[[email protected]:/tmp] esxcli software vib install -v esxui-signed-12086396.vib
 [DependencyError]
 VIB virtuallyGhetto_bootbank_ghettoVCB_1.0.0-0.0.0's acceptance level is community, which is not compliant with the ImageProfile acceptance level partner
 VIB virtuallyGhetto_bootbank_ghettoVCB_1.0.0-0.0.0 violates extensibility rule checks: ['(line 24: col 0) Element vib failed to validate content']
 To change the host acceptance level, use the 'esxcli software acceptance set' command.
 Please refer to the log file for more details.
[[email protected]:/tmp] esxcli software vib remove -n ghettoVCB
Removal Result
  Message: Operation finished successfully.
  Reboot Required: false
  VIBs Installed:
  VIBs Removed: virtuallyGhetto_bootbank_ghettoVCB_1.0.0-0.0.0
  VIBs Skipped:
[[email protected]:/tmp] esxcli software acceptance set --level=CommunitySupported
Host acceptance level changed to 'CommunitySupported'.
[[email protected]:/tmp] esxcli software vib install -v esxui-signed-12086396.vib
Installation Result
  Message: Operation finished successfully.
  Reboot Required: false
  VIBs Installed: VMware_bootbank_esx-ui_1.33.1-12086396
  VIBs Removed: VMware_bootbank_esx-ui_1.8.0-4516221
  VIBs Skipped:
[[email protected]:/tmp]

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button