Virtual Machine

Unlock user root Esxi

Use case: user root bị lock lại do đăng nhập sai nhiều quá, SSH vào có thể thấy báo lỗi:

/usr/lib/vmware/misc/bin/tally_vob.sh failed: exit code 1

Để khắc phục, chạy lệnh sau:

pam_tally2 --user root --reset

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button