Virtual Machine

Tổng hợp key vmware các thể loại

Key Vsphere hypervisor 6.7: Không giới hạn

JV425-4h100-vzhh8-q23np-3a9pp

Key VMware workstation 15

UZ3J8-D8F5M-M84LZ-W6WZZ-WP8T6
AZ5NK-4TGEJ-088PZ-96X5X-ZL2T4
VV510-AWYE1-M85QZ-NMYZG-QA8W6
ZG75A-4DY8K-489TQ-YQNZV-Y2UWA
CY7JA-2LZE4-480CQ-TDM7V-ZK8DF
YA75U-89XE4-08EQY-45WNT-NC890
YV5XR-0AG93-H845Q-DDZQC-M2KWF
AA1JR-0TX86-4847Y-JDQGV-YQKF8
ZA35K-FHX4Q-0848P-MGW5G-N28FD
YZ192-86X1N-H884Q-GWXEC-N7HV0
FZ5XU-40X0H-48EXP-DPYGT-MZKYA
YY3T0-42DEN-H88MZ-RDPEG-Y6RR0
AU75H-2EWE2-M85QQ-JXXNZ-MCHA4
FG3N0-FFD0P-0895Z-64P7C-XQRA2
GG1D8-4QXE1-481NY-C6XQX-Y3U9D
FU58K-2YX9J-M8ETZ-DWNEG-X7KAA
FF788-A1X86-08E9Q-5YN79-XV0YD
FC51U-43Z0L-H85TZ-NZQ5G-PZUW6

ZG75A-4DY8K-489TQ-YQNZV-Y2UWA
CY7JA-2LZE4-480CQ-TDM7V-ZK8DF
YA75U-89XE4-08EQY-45WNT-NC890
YV5XR-0AG93-H845Q-DDZQC-M2KWF
AA1JR-0TX86-4847Y-JDQGV-YQKF8
ZA35K-FHX4Q-0848P-MGW5G-N28FD
YZ192-86X1N-H884Q-GWXEC-N7HV0
FZ5XU-40X0H-48EXP-DPYGT-MZKYA
YY3T0-42DEN-H88MZ-RDPEG-Y6RR0
AU75H-2EWE2-M85QQ-JXXNZ-MCHA4
FG3N0-FFD0P-0895Z-64P7C-XQRA2
GG1D8-4QXE1-481NY-C6XQX-Y3U9D
FU58K-2YX9J-M8ETZ-DWNEG-X7KAA
FF788-A1X86-08E9Q-5YN79-XV0YD
FC51U-43Z0L-H85TZ-NZQ5G-PZUW6

Key Vcenter 6 standard

0F6PF-20K5L-9ZT01-7K956-03Q5V
HF61K-6511M-PZ8H0-2R270-13E7R
1V4T6-8R21Q-HZYF0-P1250-A2LLD
JY2D7-6904K-7ZA38-Y39G2-3344P


HF6MN-AHH83-7Z4Z0-8R8N0-C2KMU
HC2MT-4H3DH-9Z8R9-TV0Q4-9AT4Y
0C4XW-6N250-ZZWD0-ER056-CC0PQ
NY0GT-8W395-HZD89-AU050-0AAL6
JY2K5-8MJ9P-CZPZ1-8AA5K-934KG

J563P-FC15L-6839A-0T8H0-8RA44

VMware vSphere ESXi 7.0 Enterprise Plus key

JJ2WR-25L9P-H71A8-6J20P-C0K3F
HN2X0-0DH5M-M78Q1-780HH-CN214
JH09A-2YL84-M7EC8-FL0K2-3N2J2

VMware vCenter 7.0 Standard

104HH-D4343-07879-MV08K-2D2H2
410NA-DW28H-H74K1-ZK882-948L4
406DK-FWHEH-075K8-XAC06-0JH08

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button