Virtual Machine

Tìm hiểu về Cloud Computing

1. Cloud Computing là gì?

  • Định nghĩa từ NIST – Ủy ban tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ Theo định nghĩa lược dịch từ NIST thì: Cloud Computing là mô hình cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng tài nguyên có thể được tính toán (ví dụ: mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ) theo nhu cầu một cách thuận tiện và nhanh chóng; đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp

2.  5 đặc tính của Cloud Computing

  • On-demand self-service: Khả năng tự phục vụ của người dùng, chủ động khởi tạo, tự thanh toán, tạm dừng dịch vụ…
  • Broad network access: khả năng truy cập trê mọi nền tảng thiết bị, mọi loại hạ tầng về mạng, khu vực địa lý.
  • Resource pooling: Khả năng tự gộp, gom tài nguyên vật lý sau đó phân bổ tự động cho người sử dụng dựa vào nhu cầu.
  • Rapid elasticity: Khả năng “co giãn và đàn hồi” tài nguyên một cách nhanh chóng, thuận tiện. Có thể cấp phát và thu hồi một cách nhanh chóng.
  • Measured service (Pay as you go): Khả năng đo lường dịch vụ để kiểm soát thời gian sử dụng – từ đó tính toán chi phí theo mức độ sử dụng dịch vụ

3. Các mô hình triển khai 

  • Private Cloud: được cung cấp cho nội bộ tổ chức, không chia sẻ ra ngoài.
  •  Public Cloud là dịch vụ cung cấp cho khách hàng sử dụng thông qua thương mại hóa. Ví dụ: Amazon (số 1 hiện nay), Rack spaces ….

  • Hybrid cloud là sự kết hợp giữa Public cloud và Private cloud.

  • Community Cloud là các dịch vụ do các công ty cùng hợp tác xây dựng và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng.

4. Lợi ích 

 

Xem nhiều thông tin hơn tại: https://techefix.com

Bài viết liên quan: https://techefix.com/gioi-thieu-ve-ao-hoa/

Thông tin từ  wikipedia:  https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_to%C3%A1n_%C4%91%C3%A1m_m%C3%A2y

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button