Virtual Machine

Tìm hiểu về Hypervisor

1. Hypervisor là gì?

  • Ngắn gọn thì Hypervisor là một dạng phần mềm cho phép hệ điều hành giao tiếp với phần cứng.
  • Chúng cũng được gọi là Virtual Machine Monitor (VMM).
  • Tạo nên một nền tảng ảo hóa (virtual platform) trên máy chủ, và dựa trên đó các máy ảo hoạt động và được quản lý.

2. Hypervisor chia thành 2 loại

Native of Bare Metal 

  • Native là các hệ phần mềm chạy trực tiếp trên phần cứng của máy chủ để kiểm soát và monitor các máy ảo.
  •  Nó được khởi động trước cả hệ điều hành và tương tác trực tiếp với kernel.
  • Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc hệ thống chỉ có thể được sử dụng để chạy các máy ảo vì hypervisor luôn phải chạy ngầm bên dưới.
  • Các ví dụ điển hình của kiến trúc ảo hóa này là Oracle VM, Microsoft Hyper-V, VMWare ESX và Xen.

Hosted Hypervisor

  • Loại này chạy bên trong hệ điều hành của máy chủ vật lý.
  • Nó chạy như một ứng dụng cũng như các phần mềm khác trên máy tính. Hầu hết các dạng hosted có thể quản lý và chạy nhiều máy ảo cùng một lúc.
  • Lợi thế của một hypervisor dạng hosted là nó có thể được bật lên hoặc thoát ra khi cần thiết, giải phóng tài nguyên cho máy chủ.

Tổng quan 2 loại:

Hypervisors 1 vs 2

Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Xem nhiều thông tin hơn tại: https://techefix.com

Bài viết liên quan: https://techefix.com/gioi-thieu-ve-ao-hoa/

Thông tin từ  wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Hypervisor

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button