Virtual Machine

Giới thiệu về Ảo Hóa(Virtualization)

1. Tổng quan và sự ra đời của ảo hóa

  •  Ảo hóa – Virtualization: ra đời vào những năng 1960s trong các máy tính Mainframe
  • Công nghệ ảo hóa là một công nghệ được ra đời nhằm khai thác triệt để khả năng làm việc của một máy chủ vật lý.
  • Công nghệ ảo hoá cho phép hợp nhất và chạy nhiều khối lượng công việc như các máy ảo trên một máy vi tính duy nhất. Một máy ảo là một máy tính được tạo ra bởi phần mềm, giống như một máy tính vật lý, chạy một hệ điều hành và các ứng dụng. Mỗi máy ảo có phần cứng ảo riêng của nó, bao gồm một CPU, bộ nhớ, đĩa cứng, và card mạng ảo, giống như phần cứng cho hệ điều hành và ứng dụng.
  •  Hardware virtualization / Server Virtualization / Network Virtualization / Storage Virtualization / desktop virtualization … và hơn thế nữa

2.Thuật ngữ Virtualization

 Trong lĩnh vực điện toán, thuật ngữ Virtualization đề cập đến hành động tạo ra phiên bản Ảo (chứ không phải thực tế) của phần mềm, phần cứng hay một cái gì đó, bao gồm cả một tập tài nguyên về mạng máy tính… nhưng không hề bị hạn chế.

  • Ví dụ hệ thống chưa ảo hóa
  • Ví dụ hệ thống có ảo hóa
  • So sánh trước và sau khi ảo hóa 

3. Tại sao cần ảo hóa

Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng.
Tương thích với nhiều ứng dụng, hệ điều hành đồng thời tập trung cho kiểm soát và quản trị.
Dễ dàng trong sao lưu và khôi phục.
Khai thác nhiều hơn về công suất hoạt động phần cứng.
Chuyển đổi các máy ảo kể cả khi đang hoạt động.
Nâng cao độ sẵn sàng cho hệ thống…

Link tham khảo thêm từ wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization
Xem nhiều thông tin hơn tại: https://techefix.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button